UC Leuven-Limburg

Lager onderwijs Heverlee: Flex

  • Studeren aan de KHLeuven
  • Studenten Service
  • Info & Inschrijvingen
  • Onderzoek en dienstverlening
  • Over de KHLeuven
  • Werken bij de KHLeuven
  • Pers
U bent hier:

ALGEMENE INFO Lager onderwijs Heverlee Flllex (avond - en weekendonderwijs)

 

Je kunt een verkorte opleiding tot Bachelor in het lager onderwijs volgen, afhankelijk van je studie- of werkverleden. Op basis van je vooropleiding of een EVC-procedure die je werkervaring en competenties in beeld brengt, worden er vrijstellingen toegekend. De duur van je studietraject hangt af van je studieprogramma. Er zijn een aantal mogelijkheden:

67 tot 129 studiepunten: tweejarig studietraject (of drie jaar indien je wenst deeltijds te studeren)
60 tot 66 studiepunten: eenjarig studietraject (of meer indien je deeltijds wenst te studeren)

Avond- en weekendonderwijs

Wie (deeltijds) werk en studie wil combineren met de verkorte opleiding, kan de avond- en weekendopleiding van de campus in Heverlee volgen. De lessen in Heverlee vinden plaats op:

dinsdagavond tussen 18.00 en 22.00 u.
woensdagnamiddag tussen 16.00 en 22.00 u.
zaterdag tussen 9.00 en 13.00 u.,

Tijdens de herfstvakantie zijn er vijf lesdagen tussen 09.00 en 17.00 u.

Hieronder vind je de algemene informatie, het vrijstellingenbeleid, het studieprogramma, de stage-aanpak en de te volgen procedures om je in te schrijven.

VRIJSTELLINGEN EN STUDIEPROGRAMMA

 

De minimum duur van het traject is afhankelijk van je vooropleiding. Zie onderstaand schema

DOELGROEP

MINIMUMDUUR VAN DE OPLEIDING

BENAMING GROEP

Studenten met een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het kleuteronderwijs

1 jaar

flllex 1 BAKO

Studenten met een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs

Anderhalf jaar

flllex 1 BASO/SLO

Studenten met een bachelor/masterdiploma zonder onderwijsbevoegdheid

Twee jaar flllex 2.1 (eerste jaar)

flllex 2.2 (tweede jaar)

Je vooropleiding kan worden in gebracht om vrijstellingen te bekomen. Daarvoor verwijs ik naar de vrijstellingsaanvraag in bijlage. Je vult de aanvraag in passende bij jouw doelgroep (zie bovenstaand schema) en stuurt deze naar Nadine.bongaerts@ucll.be

Je studieprogramma vind je bij je vrijstellingsaanvraag.

STAGE-AANPAK

De stages zijn tijdens de schooluren georganiseerd. Deze kunnen binnen de eigen werkcontext worden gerealiseerd. In bijlage vind je de stageaanpak voor de verschillende doelgroepen.

STAPPENPLAN VOOR INSCHRIJVING

 

STAP 1: Je hebt een gesprek met de instroombegeleider, Katrin Ceulemans. Dit kan op een infodag of je maakt een afspraak voor een intakegesprek via de afsprakenplanner. Je verzamelt je diploma(‘s) hoger onderwijs en mailt deze door naar Nadine.bongaerts@ucll.be

STAP 2: Je vult een EVK-aanvraag in, zie vrijstellingsaanvraag en stuurt deze door naar Nadine.bongaerts@ucll.be

STAP 3: Je doet een voorinschrijving

STAP 4: Na het indienen van je EVK-aanvraag en diploma’s mag je je definitief inschrijven. De inschrijvingsperiode voor de definitieve inschrijving en de procedure (je moet een afspraak maken!) vind je op deze webpagina.

STAP 5: Eens je vrijstellingsaanvraag en je administratieve inschrijving in orde zijn, word je verwacht op de startdag van onze opleiding op zaterdag 12 september 2015 vanaf 9 uur. We starten om 9u met een ontbijt. Tot en met 17u krijg je alle informatie om te kunnen starten in het flexibele traject.

START ACADEMIEJAAR

 

Je wordt verwacht op zaterdag 12 september 2015 op de campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee.

Programma
9u00 Onthaal met ontbijt
 

Algemene inleiding:

  • toelichting visie + organisatie
  ICT-faciliteiten
  Lunch (zelf mee te nemen) + rondleiding op de campus
  Programma vastleggen
  Kennismaking met studentengroep en studietrajectbegeleider
17u einde

STARTSCREENING

Startscreening

Tijdens de eerste weken van de opleiding zijn de startscreenings gepland. Hieraan deelnemen is zinvol om je beginniveau te bepalen. Indien je je wil voorbereiden voor de startscreening,  kan je het voorbereidingspakket wiskunde hieronder digitaal bekomen. Je vindt er ook bijkomende informatieom je voor te bereiden op het opleidingsonderdeel Taalvaardigheid Frans.

De startscreenings gaan door tijdens de week van 14 september

ZOMERCURSUS FRANS

 

Zomercursus Frans voor nieuwe (eerstejaars)studenten Bachelor Lager Onderwijs

Denk je dat een grondige opfrissing en herhaling Frans nuttig is voor jou? Wil je je zekerder voelen in je kennis en vaardigheden Frans? Ben je op zoek naar een manier om je optimaal voor te bereiden op het vak Frans van het eerste opleidingsjaar en misschien ook al het taalbad af te leggen dat een verplichte opdracht is binnen de opleiding?

Dan hebben we goed nieuws voor je!

Je kan je inschrijven voor een zomercursus Frans.  Het departement lerarenopleiding van de UCLL (campus Hertogstraat en campus Comenius) werkt hiervoor nauw samen met het Centrum voor Levende Talen in Leuven (CLT).

Alvast wat praktische informatie over deze zomercursus Frans:

< >: 52,5 euro + 7 euro voor cursusmateriaal< >: van maandag 7 september 2015 tot en met vrijdag 11 september 2015, telkens van 9.00u. - 16.00u. < >: Centrum voor Levende Talen (CLT), Dekenstraat 4, 3000 Leuven (016/325661). Het leslokaal wordt  ad valvas aangekondigd in de inkomhal van het CLT-gebouw.< >: Inschrijven kan doorlopend online vanaf 19 augustus 2015 (vanaf 10.00u) via www.clt.be of in het secretariaat in het CLT-gebouw zelf (Dekenstraat 4  te Leuven), tijdens de openingsuren (maandag tot vrijdag 9:00-12:00 en 16:00-20:00; zaterdag 9:00-12:00). Je kan je uiterlijk online inschrijven tot zondag 6 september 2015 of in het CLT-gebouw zelf tot zaterdag 5 september 2015. www.clt.be met een unieke gebruikersnaam en paswoord naar keuze. Die gegevens hou je best goed bij. Je zal ze tijdens de zomercursus nog nodig hebben. Indien je problemen ervaart bij je digitale inschrijving, contacteer het CLT dan telefonisch (016/325661). 

Een buitenkans voor studenten die met meer zelfvertrouwen en een grotere bagage de cursus Frans willen starten! 

OPLEIDINGSCHEQUES

Indien je opleidingscheques hebt aangevraagd, kan je dit bedrag in mindering brengen op je overschrijving. Zodra je de opleidingscheques ontvangen hebt, kan je ze indienen op datum en ondertekend.

Let wel er is sinds maart 2015 een nieuwe regelgeving, zie bijlage.

KHLim, KHLeuven en Groep T Lerarenopleidingen zijn vanaf nu hogeschool UC Leuven-Limburg.
Daarom hebben we ook een nieuwe website.
Ik wil naar de nieuwe website: www.ucll.be Sluit dit venster indien je nog iets
wil opzoeken op de oude website.
Vanaf 30 oktober gaan de oude KHLim, KHLeuven en Group T websites offline.