UC Leuven-Limburg

Lager onderwijs Heverlee: Flex

  • Studeren aan de KHLeuven
  • Studenten Service
  • Info & Inschrijvingen
  • Onderzoek en dienstverlening
  • Over de KHLeuven
  • Werken bij de KHLeuven
  • Pers
U bent hier:

ALGEMENE INFO Lager onderwijs Heverlee Flllex (avond - en weekendonderwijs)

 

Je kunt een verkorte opleiding tot Bachelor in het lager onderwijs volgen, afhankelijk van je studie- of werkverleden. Op basis van je vooropleiding of een EVC-procedure die je werkervaring en competenties in beeld brengt, worden er vrijstellingen toegekend. De duur van je studietraject hangt af van je studieprogramma. Er zijn een aantal mogelijkheden:

67 tot 129 studiepunten: tweejarig studietraject (of drie jaar indien je wenst deeltijds te studeren)
60 tot 66 studiepunten: eenjarig studietraject (of meer indien je deeltijds wenst te studeren)

Avond- en weekendonderwijs

Wie (deeltijds) werk en studie wil combineren met de verkorte opleiding, kan de avond- en weekendopleiding van de campus in Heverlee volgen. De lessen in Heverlee vinden plaats op:

dinsdagavond tussen 18.00 en 22.00 u.
woensdagnamiddag tussen 16.00 en 22.00 u.
zaterdag tussen 9.00 en 13.00 u.,

Tijdens de herfstvakantie zijn er vijf lesdagen tussen 09.00 en 17.00 u.

Hieronder vind je de algemene informatie, het vrijstellingenbeleid, het studieprogramma, de stage-aanpak en de te volgen procedures om je in te schrijven.

VRIJSTELLINGEN EN STUDIEPROGRAMMA

 

De minimum duur van het traject is afhankelijk van je vooropleiding. Zie onderstaand schema

DOELGROEP

MINIMUMDUUR VAN DE OPLEIDING

BENAMING GROEP

Studenten met een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het kleuteronderwijs

1 jaar

flllex 1 BAKO

Studenten met een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs

Anderhalf jaar

flllex 1 BASO/SLO

Studenten met een bachelor/masterdiploma zonder onderwijsbevoegdheid

Twee jaar flllex 2.1 (eerste jaar)

flllex 2.2 (tweede jaar)

Je vooropleiding kan worden in gebracht om vrijstellingen te bekomen. Daarvoor verwijs ik naar de vrijstellingsaanvraag in bijlage. Je vult de aanvraag in passende bij jouw doelgroep (zie bovenstaand schema) en stuurt deze naar Mariet.vaesen@ucll.be

Je studieprogramma vind je bij je vrijstellingsaanvraag.

STAGE-AANPAK

De stages zijn tijdens de schooluren georganiseerd. Deze kunnen binnen de eigen werkcontext worden gerealiseerd. In bijlage vind je de stageaanpak voor de verschillende doelgroepen.

STAPPENPLAN VOOR INSCHRIJVING

 

STAP 1: Je hebt een gesprek met de instroombegeleider, Katrin Ceulemans. Dit kan op een infodag of je maakt een afspraak voor een intakegesprek via de afsprakenplanner. Je verzamelt je diploma(‘s) hoger onderwijs en mailt deze door naar mariet.vaesen@ucll.be

STAP 2: Je vult een EVK-aanvraag in, zie vrijstellingsaanvraag en stuurt deze door naar mariet.vaesen@ucll.be.

STAP 3: Je doet een voorinschrijving

STAP 4: Indien tijdens het intakegesprek blijkt dat je in aanmerking komt om de EVC-procedure te starten, maak je een afspraak met mariet.vaesen@ucll.be. De EVC-handleiding vind je in bijlage.

STAP 5: Na het indienen van je EVK-aanvraag en diploma’s mag je je definitief inschrijven. De inschrijvingsperiode voor de definitieve inschrijving en de procedure (je moet een afspraak maken!) vind je op deze webpagina.

STAP 6: Eens je vrijstellingsaanvraag en je administratieve inschrijving in orde zijn, word je verwacht op de startdag van onze opleiding op zaterdag 12 september 2015 vanaf 9 uur.

START ACADEMIEJAAR

 

Je wordt verwacht op zaterdag 12 september 2015 op de campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee.

Programma
9u00 Onthaal met ontbijt
 

Algemene inleiding:

  • toelichting visie + organisatie
  ICT-faciliteiten
  Lunch (zelf mee te nemen) + rondleiding op de campus
  Programma vastleggen
  Kennismaking met studentengroep en studietrajectbegeleider
17u einde

STARTSCREENING

Startscreening

Tijdens de eerste weken van de opleiding zijn de startscreenings gepland. Hieraan deelnemen is zinvol om je beginniveau te bepalen. Indien je je wil voorbereiden voor de startscreening,  kan je het voorbereidingspakket wiskunde hieronder digitaal bekomen. Je vindt er ook bijkomende informatieom je voor te bereiden op het opleidingsonderdeel Taalvaardigheid Frans.

De startscreenings gaan door tijdens de week van 14 september

OPLEIDINGSCHEQUES

Indien je opleidingscheques hebt aangevraagd, kan je dit bedrag in mindering brengen op je overschrijving. Zodra je de opleidingscheques ontvangen hebt, kan je ze indienen op datum en ondertekend.

Let wel er is sinds maart 2015 een nieuwe regelgeving, zie bijlage.